مردی نزد پزشک رفت تا ببیند آیا 100 سال عمر میکند یا نه. دکتر پس از معاینه گفت: چند سال دارید؟ مرد: 50 سال. - زن و بچه دارید؟ -خیر. - مسافرت و ورزش را دوست دارید؟ - اصلا -اهل مطالعه هستید؟ - اصلا. -برای آینده برنامه دارید؟ - خیر. پزشک با عصبانیت: پس تشریف ببرید و همین امروز بمیرید. عمر 100 سال را برای چه میخواهید؟ انسان وقتی از دنیا می رود، فقط یک آرزو دارد که یکبار دیگر فرصت زندگی کردن داشته باشد.