امام هشتم حضرت رضا علیه السلام فرمودند:

✔️ عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد:
1⃣ از او امید خیر باشد
2⃣ مردم از بدى او در امان باشند
3⃣ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد
4⃣ خیر بسیار خود را اندک شمارد
5⃣ هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود
6⃣ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود
7⃣ فقر در راه خدایش از توانگرى محبوبتر باشد
8⃣ خوارى در راه خدایش از عزّت با دشمنش محبوبتر باشد
9⃣ گمنامى را از پرنامى خواهانتر باشد
سپس فرمود: دهمین و چیست دهمین؟ به او گفته شد: چیست؟
0⃣1⃣ فرمود: احدى را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.

تحف العقول، صفحه 443